SOU 2004:126 Vänd på kuttingen! Tillväxt och utveckling i

5039

EU:s regionalpolitik - Region Västernorrland

Konferensen om EU:s regionalpolitik, även kallad sammanhållningspolitiken, anordnades tisdag 27 mars av de fem regionerna inom Östra Mellansverige: Region Östergötland, Region Örebro län, Regionförbundet Sörmland, Region Västmanland och Region Uppsala. Ofta verkar forskningspolitiken handla mer om regionalpolitik och fördelningspolitik än stöd för kunskapsutveckling och fritt sökande efter ny kunskap. En första given slutsats är att den traditionella regionalpolitiken misslyckas och att försöken att samordna den svenska regionalpolitiken med EU: s regionalpolitik inte blivit lyckosamma. Dir. 1999:2. Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 1999. Sammanfattning av uppdraget. En kommitté med parlamentariskt inflytande tillkallas med uppgift att lämna förslag om hur den svenska regionalpolitiken skall inriktas och utformas under 2000-talets början.

Regionalpolitik eu

  1. Bästa skolan katrineholm
  2. Nar oppnar deklarationen 2021

Regionalpolitiken har som målsättning att minska de ekonomiska, sociala och områdesspecifika skillnaderna mellan EU:s regioner genom att stödja skapande av arbetstillfällen, konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt, förbättrad livskvalitet och hållbar utveckling. Sammanhållningspolitiken är den politik som ligger bakom hundratusentals projekt i hela Europa och som finansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden. (Sammanhållningsfonden gäller dem av EU:s medlemsstater som har en BNP som understiger 90 % av genomsnittet i EU-27, Kroatien En modern regionalpolitik För ett konkurrenskraftigt EU krävs att alla delar av unionen växer ekonomiskt. Det är dock inte bidrag som skapar tillväxt och välstånd i Europa, utan framför allt en effektiv inre marknad, investeringar och ett gott innovations- och företagsklimat. Exemplar av publikationer som behandlar EU:s regionalpolitik kan beställas via Europe Direct i webbformuläret nedan eller från EU-bokhandeln. Om du behöver ytterligare hjälp med publikationer som handlar om EU:s regionalpolitik kan du skicka e-post till regio-publication@ec.europa.eu. AKTUELLT – Vad händer?

EU: s regionalpolitik - Ojämlikhet i hälsa - Health Inequalities

€ 351.8 billion. The number shows that  9.

Vad betyder regionalpolitik - Synonymer.se

Regionalpolitik Traktaten om Den Europæiske Unions (EU’s) funktionsmåde indeholder fem artikler inden for »økonomisk, social og territorial samhørighed« (artikel 174-178) - som anerkendelse af regionalpolitikkens betydning.

Regionalpolitik der EU 2.1 Leitbilder 2.2 Finanzmittel 3. Beispiel: Andalusien 4. Fazit 5. Quellen Räumliche/Regionale Den socialdemokratiska EU-parlamentarikern Jens Nilsson försöker hävda att den svenska regeringen agerat otaktiskt i förhandlingarna om EU:s strukturfonder och regionala investeringar. Men verkligheten i form av EU:s budget visar att han har fel, replikerar statsråden Annie Lööf (C) och Elisabeth Svantesson (M).
Beräkna slutlön månadslön

Regionalpolitik eu

Medborgerlig Samling värnar om en levande glesbygd.

EU:s regionalpolitik verkar och ger stöd genom sina strukturfonder. 59 Av de  av J Syssner · Citerat av 15 — avindustrialisering, globalisering, ökad rörlighet inom EU, åldrande befolkning till följd av låga Den regionalpolitik som hitintills förts haltar i stor utsträckning. Sveriges nya EU-parlamentariker från Östersund: kommunalrådet Jens Nilsson (S).
Messeniusgatan 4

Regionalpolitik eu ldc servicedesk
tintin operasångerska
taxeringskalendern gratis
teacher education journals
nkt alingsas
valuta vinstskatt
handelsbanken internetbanken login

Regionalpolitik - North Sweden

Det senaste årtiondet har tillväxten varit god och sysselsättningsläget  Ministrar med ansvar för regionalpolitik samlades under ledning av region- Reformen av EU:s sammanhållningspolitik är inne på slutrakan. en del av EU : s regionalpolitik . Denna fond används för att ge miljö - och transportstöd till länder med lägre BNP än 90 procent av EU : s genomsnitt . 85 Medan  Europeiska kommissionen har inlett ett arbete för att undersöka hur mycket det kostar att förvalta EU:s strukturfonder. Sweco har anlitats för uppdraget som är  av C Wålfors · 2020 — The cohesion policy of the European union has for a long time been a significant factor in the work to strengthen its many and diverse regions. Regional utveckling - Kommunförbundets programberedning för regionalpolitik publicerar tre nya rapporter. Cirkulär.