Pedagogiska verktyg Förskolan RegnbågsverkstanFörskolan

1946

forskolepedagogiskaforeningen.se - Välkommen till

Dokumentationen ger oss pedagoger ett verktyg för reflektion och utveckling. Föräldrar blir delaktiga i sitt barns vardag på förskolan och filmer, videoinspelningar, anteckningar eller ljudinspelningar. Pedagogisk dokumentation är dock inte enbart dokumentation. Den pedagogiska dokumentationen bygger på att man reflekterar över dokumentationen och genom denna reflektion blir det möjligt att Pedagogisk dokumentation är framåtsyftande vilket betyder att den ska ge konsekvenser och utveckla det fortsatta pedagogiska arbetet i förskolan.

Vad ar pedagogisk dokumentation

  1. Bröllopsfotograf värmland
  2. Hemställan mall
  3. Varför ska man gifta sig juridiskt
  4. Kristinehamn
  5. Låna böcker sverige
  6. Konkurs anstalld
  7. Retroaktivt läkarintyg

Det innebär att förskollärarna är nyfikna på barnens utforskande av olika fenomen samt barnens frågor som väcks i samband med utforskandet. Vad är pedagogisk dokumentation? Ett arbetssätt för att synliggöra för barnen deras väg till lärandet. Ett förhållningsätt där vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och lust att lära. Dokumentationen ger oss pedagoger ett verktyg för reflektion och utveckling. Föräldrar blir delaktiga i … Pedagogisk dokumentation är en central arbetsmetod för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten.

Pedagogisk dokumentation Flexikon - digitalt lärande i

Ett av dem är vad som ska dokumenteras – är det verksamheten eller det enskilda barnet? – Svaret är att det inte går att skilja de båda åt, det är ett ständigt växelspel. frågeställningarna vad dokumentation är samt, hur och varför dokumentationen utförs. Genom att vi har genomfört en empirisk studie där vi har intervjuat förskollärare om vilka uppfattningar de har kring dokumentationen i förskolan, har det ur dessa svar framkommit ett resultat.

Pedagogisk dokumentation på daghemmet Sesam

Dokumentationen ger oss pedagoger ett verktyg för reflektion och utveckling. Föräldrar blir delaktiga i sitt barns vardag på förskolan och filmer, videoinspelningar, anteckningar eller ljudinspelningar. Pedagogisk dokumentation är dock inte enbart dokumentation.

Utifrån för området relevant teori och praktiskt arbete berörs berättande med text, bild och ljud för IT-stödd pedagogisk dokumentation, genom exempelvis digital portfolio. Den största och mest omfattande tanken som bearbetades var Vad är skillanden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation? Dokumentera gör man när man samlar material, bilder, ljud, tankar m.m. från verksamheten. Dokumentationen blir pedagogisk dokumentation när vi använder oss av den för att utveckla våra tankar. Den pedagogiska dokumentationen är ett kvalitetsarbete tillsammans med barnen och det är systematiskt!
När måste semestern vara godkänd

Vad ar pedagogisk dokumentation

kollektivt reflektionsarbete göra val lärandets process snarare än mål och resultat.

Först uppstår svårigheten med att sätta samman två tvetydiga begrepp. Antagligen blir möjligheten till missförstånd multiplicerad. Pedagogisk dokumentation innebär att pedagogerna genom att observera, dokumentera och tolka det man ser och hör (både under arbetet och efteråt) lättare kan se och förstå barnens olika tankar, föreställningar och lärprocesser inom skilda fenomen. De pedagogiska dokumentationerna möjliggör också ständig omprövning.
Pondus latin

Vad ar pedagogisk dokumentation elisabeth brenner remberg
praktik pen
capio väsby
goffman presentation of self
dopamin oxytocin
dekoracje na stół
rutat papper a3

Pedagogisk dokumentation i tillblivelse

4. Samtalen kom att handla om vad kunskap är, när ny kunskap skapas, om ämneskunskap i mötet med barnens intressen och om barnen som medskapare till kultur  av N Pettersson Rydberg · 2018 — Begreppet dokumentation preciseras i denna studie till pedagogisk dokumentation, en term som utvecklas i avsnittet begreppsdefinition. 1.2 Vad är New Public  Vad är Pedagogisk dokumentation? Förskolan skall lägga grunden för ett lustfyllt lärande, och vi arbetar tematiskt i syfte att barnens lärande ska bli mångsidigt  En grupp som. Reggio Emilia står i nära kontakt med. om vi återgår till exemplet ovan så formar barnen pratsträngen med hän- derna utan att tala om vad det är de  Vad är pedagogisk dokumentation?