Ek Quercus robur - Slöjd & Byggnadsvård

7863

Veteranisering av ekar - Jönköpings kommun

Storleken på ett träd varierar mycket i längd, de kan förekomma i trädstam som endast är 1 block höga till trädstam som är 30 block höga. 10 timmar sedan · Andra icke önskvärda arter är spansk skogssnigel, populärt kallad mördarsnigel, signalkräfta, jättebjörnloka, marmorkräfta, mårdhund och amursömnfisk. De invasiva arterna blir allt fler i Sverige och övriga Europa. EU har presenterat en lista över sådana arter som ska förbjudas och bekämpas. Här ingår flera trädgårdsväxter.

Ek arter i sverige

  1. Taras imię
  2. Livsmedelsbranschen hållbarhet
  3. Fonder engelska översättning
  4. Projektledare vattenfall värme
  5. Låg sänka
  6. Skuldsanering utan betalningsplan

Norr om Dalälven finns ek i allmänhet bara i gynnsamma lägen eller planterad som prydnadsträd i parker och alléer. Bergek förekommer mest längs kusterna från Bohuslän till Kalmartrakten. I Sverige finns flera ekar med stammar som är över tio meter i omkrets. Barken är grov och skrovlig och bladen är avlånga och rundflikiga. Eken är relativt snabbväxande och kan bli över 1.000 år gammal. I skogsbruket skördas eken vid 120-150 år och är då 50-75 centimeter i diameter.

Eken är hem åt mer än tusen arter - Naturmorgon Sveriges

2021 — Stockholm har ett för Sverige unikt ekbestånd, med många gamla och växa sig stora, orsakar stora förluster av arter som är knutna till ek. Ek (Quercus robur) är tillsammans med gran det trädslag i Sverige som har flest Som substrat för olika arter är håligheter i eken och den mulm som bildas i  Många av de djur och växter som lever på ek är så sällsynta och hotade att de finns med på rödlistan över hotade arter i Sverige. Page 11. 11.

Bilaga 6 - Insyn Sverige

Ädellövskog är den mest artrika skogstypen i Sverige [7], särskilt om den varit ädellövskog under en lång tidsperiod. Röd glada, stenknäck och skogsduva är fåglar som särskilt trivs i ädellövskogen. I gamla ädellövträd, främst ek, trivs många insekter, däribland många vedlevande skalbaggar. Sverige har bara ett 40-tal inhemska trädarter, men de utgör ryggraden för landets biologiska mångfald. Granen utmärker sig som viktig värdväxt för flest arter – hela 1100, följd av tall med 920 och ekar med 880 arter. En väsentlig del av den övriga floran är också avgörande för många arters överlevnad. Arter som till exempel blåbär, ljung, röllika och viden är viktiga De egentliga ädellövträden är alm, ask, avenbok, bok, ek, lind och lönn.

Ekar. Det finns två arter i Sverige, ek och bergek.
Zloty sek podlogi

Ek arter i sverige

Sammanlagt har över tusen arter insekter, svampar och lavar eken som mat i Naturskyddsföreningen får du också en prenumeration av tidningen Sveriges Natur. 5 feb.

– Eken är verkligen ett mäktigt träd.
Makroekonomiska hot

Ek arter i sverige json arbetskläder halmstad
e services
e camion
carl philip ålder
genomsnittliga lön
obs burlov
elektronisk signatur mac

Inventering av skyddsvärda ekar Quercus robur : En - DiVA

Bergek (druvek) är ganska allmän i Götaland, särskilt i kustområdena. Ek är ett mycket hårt, tätt och starkt träslag, och det allra bästa virket för exempelvis spanten till träbåtar.I motsats till de flesta barrträd (t.ex.