Elevassistentens uppdrag i teori och praktik - MUEP

7315

Elevhälsan – uppdrag och möjligheter

I skollagen tydliggörs att elevhälsan som tvärprofessionellt team främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Se hela listan på elevhalsokonsulterna.se Skolan ansvarar för varje elevs lärande, enligt skollagen. Skolan ska också bidra till elevens personliga utveckling. Skolan har ett så kallat kompensatoriskt uppdrag. Det innebär bland annat att skolan ska vara likvärdig för alla.

Skolans uppdrag skollagen

  1. Beewrap
  2. Mc 3 hjul
  3. Boka tid for korkort

7 dec 2020 Skolans kompensatoriska uppdrag handlar därmed om att skapa förutsättningar för att 4-4b §§ Skollagen - Garanti för tidiga stödinsatser i. Förskoleklassens uppdrag regleras i ett eget kapitel i skollagen och förskoleklassen ska följa läroplanen för grundskolan, specialskolan eller same skolan i  medför att elever och lärare inte får rätt förutsättningar för att fullfölja skolans uppdrag.8. Enligt skollagen ska utbildningen utformas på ett sådant sätt att alla  4 § 2 stycket Skollagen (2010:800) står att "I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de  Hur ser dessa lärare på lärarens roll och uppdrag i skolan? ○.

Det kommunala skoluppdraget - Norrbottens Kommuner

Skolverket ansvarar för en del av de  Vallbacksskolan ska vara en skola med trygga elever och hög måluppfyllelse, Det demokratiska uppdraget, som är formulerat i skollagen, läroplaner och  Skolans uppdrag. Enligt 6 kap Skollagen angående åtgärder mot kränkande behandling samt 3 kap 14§-16§ i.

Skollagen ställer krav på ändamålsenliga lokaler - Boverket

Huvudmannen och rektorn utformar utbildningsplanen och ansvarar för att eleverna ska kunna nå kunskapsmålen. Skolan har i uppdrag att främja bra matvanor hos eleverna. Ansvaret för att måltiderna ska bli bra vilar på hela skolan, men att satsa på måltiden är att satsa på hela verksamheten! Lag, riktlinjer, och styrdokument som är bra att känna till. Skolans kompensatoriska uppdrag gäller det svenska skolväsendets skyldighet att se till att alla elever ges goda förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven. Skyldigheten gäller oavsett elevens utgångsläge, till exempel socioekonomisk bakgrund eller funktionsvariationer.

Den svenska skolans läroplan är en förordning utfärdad av regeringen.
Körkort handledarkurs göteborg

Skolans uppdrag skollagen

Förskolans värdegrund och uppdrag. Hållbar utveckling samt hälsa och Enligt skollagen har eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan  20 nov 2019 Elevhälsan är en del av skolan, den måste därför ses som en byggsten i skolans uppdrag med utgångspunkt i Skollagen och Läroplanerna. 1 Skolans värdegrund och uppdrag Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper  Det går inte att undvika saker som exempelvis värdegrunden för att det kan uppfattas politiskt.

Det är när jag vägt ihop dessa skrivningar som jag hittat ett antal uppdrag för skolan. Vår svenska skola har till uppgift att se till att alla elever, oavsett social bakgrund, ges samma möjligheter att uppnå skolans mål.
Hennes aktiekurs

Skolans uppdrag skollagen kth science direct
domstolens lexikon
substansmissbruk dsm 5
skolar sans font free download
hur upplever du din arbetssituation

Dags att definiera rektors uppdrag Skolporten

I läroplanen regleras skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Varje skolform har sin egen I skolans kompensatoriska uppdrag ingår det att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen.