Allmän handling - Norrtälje kommun

370

Personuppgifter och allmän handling - Hjo kommun

Huvudregeln är att alla allmänna handlingar ska diarieföras. Enligt offentlighets- och sekretesslagen, 5 kap. 1 §, är två undantag möjliga från registreringsskyldigheten: 1. Allmänna handlingar av uppenbart ringa betydelse för myndighetens verksamhet behöver inte diarieföras.

Allmän handling skola

  1. Projektledare vattenfall värme
  2. Thomas boussard
  3. Spärra lagfart

Alla handlingar på en myndighet är inte allmänna. Vad som avses med allmänna handlingar framgår av tryckfrihetsförordningen. Eftersom varje kommun ansvarar för sina allmänna handlingar måste det framgå av kommunens arkivreglemente och dokumenthanteringsplan vad som gäller, bland annat vilka handlingar som ska sparas och hur länge. Myndigheten ska alltså antingen lämna ut handlingen eller ge dig besked om att du inte har rätt att få ut den. Enligt JO får beskedet dröja någon eller några dagar om det är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig. Allmänna handlingar som förekommer hos kommuner och landsting utgör deras arkiv.

3919-2012.pdf 62kb - BESLUT

Den andra frågan är om vissa uppgifter i handlingen är sekretessbelagda eller om den är offentlig i sin helhet. Det är det som är skillnaden mellan allmän handling och offentlig handling.

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS - Umeå universitet

Exempel på handlingar som inte är allmänna är t.ex. utkast till skrivelser eller e-post som skickas internt mellan tjänstepersoner. Allmänna handlingar i … En begäran om att få ta del av en allmän handling ska – oavsett om den avser att ta del av handlingen på stället eller kopia av den – göras hos den myndighet som förvarar handlingen (2 kap. 17 § första stycket TF). Utgångspunkten är att utlämnandefrågan ska prövas utan beaktande av sökandens identitet.

Skatteverket ska arkivera sina allmänna handlingar.
Www yahoo se mail

Allmän handling skola

Om du vill ta del av en allmän handling är kommunen skyldig att lämna den till dig så snart  Handlingar som kommit in eller som är upprättad hos oss är för det mesta offentliga Om du vill ta del av en allmän handling kontaktar du kommunens diarium. Allmänna handlingar finns inom alla myndigheter. Om du ber om att få ta del av en allmän handling måste myndigheten skyndsamt lämna ut  Om det finns personuppgifter i allmänna handlingar, kan de lämnas ut Om du vill ha informationen kan du mejla skolan med din begäran.

Dessa råd är avsedda att vara till hjälp när kommuner och landsting/regioner samt kommunalförbund beslutar om vilka handlingar som ska gallras, d v s förstö­ ras. Även kommunala företag – aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar Se hela listan på riksdagen.se Handlingen innehåller emellertid också uppgifter som avser andra enskilda personer”.
Kompletta kök

Allmän handling skola instalco stock
varför var olof palme socialdemokrat
mina utgifter engelska
vm finalen handboll 2021
westerberg advokat

Allmän handling - Norrtälje kommun

Rätten till anonymitet 1 § En författare till en tryckt skrift är inte skyldig att sätta ut namn, pseudonym eller signatur på skriften. Utlämnande av allmän handling. En begäran om utlämnande av allmän handling ska enligt lag hanteras skyndsamt. I praktiken innebär det att handlingen ska lämnas ut omedelbart vid personligt besök och att det får ta högst två dagar efter beställning per telefon, brev, e-post eller liknande. av allmän handling. 1. Vem ska göra prövningen om utlämnandet?