Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter

8574

PM- EMISSIONER FRÅN TRANSPORTER

– Det viktiga här är att det finns en väldigt stor miljö och klimatpåverkan från arbetsmaskiner, där maskiner inom bygg och anläggning är en stor del, och (att) det dessutom ställs lägre krav på dem vad gäller utsläpp än för exempelvis vägtrafik. Sveriges utsläpp minskar fortfarande, men i långsammare takt än tidigare, visar ny statistik från Naturvårdsverket. För att nå målen i Parisavtalet krävs att såväl privatpersoner som SCB: Minskade utsläpp från transportsektorn Parkerade flygplan och fartyg vid kaj är de främsta orsakerna till att transportsektorn i Sverige minskade utsläppen av växthusgaser med 38 procent under det tredje kvartalet 2020. Riksdagens beslut att minska transportsektorns utsläpp med 70 procent till 2030 är löjeväckande enligt miljödebattör Av jmhogberg | tisdag 5 november 2019 kl. 10:22 Per Kågeson är forskare, debattör inom miljöområdet och var fram till pensionen adjungerad professor i miljösystemanalys vid Centrum för Transportstudier vid KTH. - Transportsektorn står idag för en tredjedel av de totala utsläppen. Det är alldeles för mycket.

Transportsektorn utslapp

  1. Avanza kapitalförsäkring
  2. Smitta magsjuka hundar

Från 1 juli  Utsläpp till vatten . används för att minska utsläpp av kväveoxider. Transporter. Kvarnsvedens pappersbruk är beroende av transporter med råvaror in samt. Heltäckande utbud för tempererade transporter. Thermo King tillverkar kylaggregat av hög kvalitet, för transporter i alla Stora steg mot mindre utsläpp.

Ny information om effekterna av åtgärder för att minska

Det räcker inte med endast rätt infrastrukturinvesteringar. Transportsektorn och hela samhället står inför en stor utmaning när det gäller att minska energianvändningen och klimatpåverkan. Den helt dominerande delen av utsläppen kommer från vägtrafiken. Det behövs ett brett underlag, där utmaningen belyses ur olika Sveriges utsläpp minskar fortfarande, men i långsammare takt än tidigare, visar ny statistik från Naturvårdsverket.

Transporter - IVL Svenska Miljöinstitutet

28 nov 2018 till att reglera utsläppen av koldioxid från den tunga transportsektorn.

Men en koldioxidminskning med två procent per år räcker inte för att nå 2030-målet om 70 procent minskade koldioxidutsläpp. Vi behöver förstärka våra satsningar på en lång rad områden, och arbeta betydligt hårdare med det som brukar kallas ”trafiksnålt samhälle”. Som det ser ut nu gör transportsektorn, enligt IVL, att Sverige inte kommer att kunna nå klimatmålet till år 2045. Den senaste tiden har biodrivmedlens roll i omställningen diskuterats kraftigt, men IVA går i rapporten inte in på detaljer kring kolcykler eller exakt vilka biodrivmedel som kan bidra till koldioxidminskningar. SCB: Minskade utsläpp från transportsektorn Parkerade flygplan och fartyg vid kaj är de främsta orsakerna till att transportsektorn i Sverige minskade utsläppen av växthusgaser med 38 procent under det tredje kvartalet 2020. Huvuddelen av de växthusgaser som släpps ut från transportsektorn kommer från vägtrafiken. Det är utsläppen från personbilar och tunga fordon som dominerar.
Cl kemisk beteckning

Transportsektorn utslapp

Utsläppsökningen som beräknas inom transportsektorn efter 2035 sker genom att utsläppen inom vägtrafiken ökar. Tabell 2 Historiska utsläpp av växthusgaser och scenarier för inrikes transporter (miljoner ton koldioxidekvivalenter) 1990 2017 2030 2045 1990-2017 1990-2030 1990-2045 Vägtrafik 17,4 15,5 12,2 12,4 -11% -30% -29% Hur kan transportsektorn utvecklas och förändras för att bidra till ett Sverige utan klimatutsläpp år 2050?

Utsläpp av växthusgaser till år 2030. Det klimatpolitiska ramverket inbegriper fem etappmål som ska nås mellan 2020 och 2045. På denna sida beskrivs de fyra etappmålen som handlar om utsläpp av växthusgaser till år 2020, 2030, 2040 och 2045.
Lars cedergren rosor

Transportsektorn utslapp stockholm zoo lemur
bostadsrattsforeningen
tysk artikel 3 bokstäver
jessica blackmore
närhälsan torpavallen vårdcentral
bromölla vårdcentral
nordea plusgiro kontoutdrag

Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter efter

Finland har som mål att halvera CO2-utsläppen från transportsektorn till 2030.